- Vi förmedlar budskap och skapar upplevelser
med film som verktyg

iFocus logo iFocus logo

Bilder - Din jävla idiot


Från januari till maj 2005 justerades manuset
och inspelningen planerades.
Träning och teamförberedelser pågick under april-maj.
Inspelning maj-juni. Efterproduktion juli-november.

Filmteamet till "Din jävla idiot!!"


iFocus Studios AB  •  Främmestad Bäck 205 •  465 97 Nossebro