- Vi förmedlar budskap och skapar upplevelser
med film som verktyg

iFocus logo iFocus logo
Beställ filmen här >

Jag och johan


Varför kan vi inte bara leva, tillsammans
med respekt? Det saknas respekt!

Varför vänder vi bara blad och går vidare utan att bry oss, utan att orka ta tag i saker som vi vet är fel? En dag är det inte bara en svart rubrik...

Stanna.. tänk en stund.
Lyssna på vad jag har att berätta. Om mig,
om han, och om att inte kunna vända blad.
Jag heter Linnea, han heter Johan.
Det här är vår historia.

Jag och Johan − Filmhandledning (PDF 13MB)

Jag och Johan producerades under 2006. Den finns som långfilm (124 min) men också som utbildningsmaterial i sex delar med tillhörande handledning.
Premiär var det 5 maj 2007 i Vara Konserthus.

Jag och Johan - Trailer

Trailer

Jag och Johan - Affisch

Produktionsuppgifter

Sverige 2006
Producent: Ronnie Brolin
Manus & Regi: Ronnie Brolin
Foto: Jon Lönn & Ronnie Brolin
Klippning: Ronnie Brolin
Ljud: Linus Gidstedt
Musik: Claes-Göran Lewerin, Joaqim Lewerin &
Daniel Larsson
Produktionsbolag: iFocus Film & Multimedia AB

Samtliga produktionsuppgifter
och medverkande

I rollerna

Johan − Andreas Gidstedt
Linnea − Natalie Majqvist
Gabriel − Tommy Hall
Kasper − David Holst
Sebastian − Devisson Machado Regis
Markus − Robin Haddemo
Lotta − Rigmor Persson
Vera − Maria Harde
Erik − Jesper Björklund
Emma − Sanna Persson
Sabina − Maria Lindberg Väringer
Marie − Sara Hall
Stellan − Tommy Sporrong
Vigge − Tor-Björn Amilon

Tekniska uppgifter

DVD
Speltid: 124 minuter
Textning: Svenska/Engelska
Bildformat: PAL 16:9
Ljud: Dolby Digital 5.1
Åldersgräns: 15 år

Länkar

IMDb Logo SFI logo

Bakgrund

Barns och ungdomars verklighet förändras hela tiden i takt med de förändringar som sker i omvärlden. Att växa upp idag är inte lika okomplicerat som tidigare. Barndomen och ungdomstiden är inte för alla den idyll som man skulle kunna önska. Var tionde elev på gymnasiet har testat droger och över hälften av gymnasieeleverna vet hur de ska få tag på droger. Bris-rapporten 2005 vittnar om självdestruktivitet, självmordstankar, ätstörningar och annan psykisk ohälsa. Många barn och ungdomar upplever att vuxenvärlden inte lyssnar, bryr sig eller ens känner till deras verklighet.

Projektet bygger på att efter diskussioner med skolelever om livsstil, droger, mobbning, våld mm sammanställa ett manus som sedan ska filmatiseras. Resultatet blir ett unikt utbildningsmaterial som kommer att engagera eleverna på ett nytt sätt.

Skolan skall utgå från varje elevs verklighet och värdegrundsfrågorna skall enligt läroplanen ha stort utrymme i undervisningen. Att kunna koppla de egna upplevelserna till undervisningsstoffet skapar motivation och utrymme för eleven att förstå både sin egen och andras verklighet.

Arbetet med film och medier lyfts kraftfullt fram i grundskolans kursplaner där också kulturens roll och den estetiska dimensionen betonas i undervisningen. Kännetecknade för bra kultur är att den förmedlar och tas emot just där mottagaren befinner sig. Många av oss delar erfarenheten av hur en film, bok eller konstverk kan beröra oss så djupt att den förändrar inställningen till tillvaron, ibland i form av hopp och ibland som en insikt eller åsikt.

 

Många barn och unga har upplevelser och tankar som de tror sig vara ensamma om att känna eller ha upplevt. Många känner sig ensamma och har ingen att tala med. För dem kan en film vara en neutral utgångspunkt som gör att de kan lämna det egna jaget och hantera frågeställningarna utifrån ett mer neutralt perspektiv. Upplevelsen av att andra har upplevt samma eller liknande händelser kan göra att de känner igen sig och därmed inser att de inte är ensamma om problemet.

Syfte och mål


Syftet är att skapa ett för eleverna engagerande utbildningsmaterial som de kan arbeta med på ett intressant och lättförståeligt sätt.

Att med fakta, verklighetsbaserade händelser och ungdomars egna tankar framställa sex filmsekvenser som bidrar i utvecklingen av varje persons individuella syn på mobbning, tobak, alkohol och droger.

Att skapa ett studiematerial för upplevelsebaserad undervisning som tar sin utgångspunkt i elevernas egen verklighet.

Att ungdomar som ser och arbetar med frågeställningar runt filmsekvensernas händelser får en bättre verklighetsuppfattning och att de på ett enkelt sätt blir mer insatta i mobbning- tobak- alkohol- och drogproblemen.

iFocus Studios AB  •  Främmestad Bäck 205 •  465 97 Nossebro